Urdd 100th Anniversary

Canmlwyddiant yr Urdd

Wyt ti'n barod am flwyddyn epig?


Bydd 2022 yn flwyddyn enfawr i’r Urdd ac rydym eisiau i chi fod yn rhan o ddathliadau ein canmlwyddiant.

Mae gennym ddigwyddiadau a dathliadau lu drwy gydol y flwyddyn ar gyfer ein haelodau, ein cefnogwyr a’n holl ffrindiau ledled y byd.

Parti Pen-blwydd 100 yr Urdd

Bydd y dathliadau yn dechrau ar 25 Ionawr gyda pharti pen-blwydd mwyaf yn hanes yr Urdd ac ymgais am ddau deitl GUINNESS WORLD RECORDS™. Ymuna gyda ni!

0 Days
0 Hours
0 Minutes
0 Seconds
guinness-logo.png

Cipolwg ar y gorau o’r ganrif ddiwethaf  

 

Ers 1922, mae’r Urdd wedi darparu cyfleoedd i fwy na 4 miliwn o blant a phobl ifanc Cymru i fwynhau profiadau chwaraeon, celfyddydol, preswyl, dyngarol a gwirfoddol drwy gyfrwng y Gymraeg. Dyma fideo sy'n cynnig cipolwg ar y ganrif ddiwethaf.

Cyfarwyddiadau sut i ymuno yn yr ymgais am ddau deitl Guinness World Records™ ar ddiwrnod Cariad @ Urdd, 25 Ionawr 2022. 

Byddwch yn rhan o’r dathliadau ar draws y wlad a’r ymgais am ddau deitl Guinness World Records™ wrth i ni gyd-ganu’r gân eiconig, Hei Mistar Urdd. Gallwch wisgo coch gwyn a gwyrdd, chwifio baner yr Urdd neu , cynnal bore coffi yn eich cymuned – mae gwahoddiad i bawb ymuno! 

Yn ysgol, aelwydydd, wirfoddolwr, sefydliad, busnes neu’n ffrind o’r gorffennol – dyma gyfle i ni ddiolch i chi ac i ddathlu canrif o’r Urdd. 

Dyma Leah ac Owain cyflwynwyr Stwnsh Sadwrn yn esbonio pob cam o’r ffordd a sut i ymuno yn ymgeisio am ddau deitl Guinness World Records™. 

Bydda gyda'r cyntaf i ymddangos ar y map drwy gofrestru ar gyfer dau deitl GUINNESS WORLD RECORDS™


Yr her

Y nifer mwyaf o fideos o bobl yn canu Hei Mistar Urdd i’w uwchlwytho i Facebook a Twitter rhwng 10.45am ac 11.45am gyda hashnod unigryw (a rennir yn mis Ionawr).  

Cofrestra i gymryd rhan nawr

25 Ionawr 2022

  • 10.30am — Ymuno yn fyw yn y Parti Pen-blwydd Zoom, yn fyw ar BBC Radio Cymru, BBC Radio Wales yng nghwmni criw Stwnsh Sadwrn.
  • 10.45am - 11.45am ymuno yn yr ymgais am ddau deitl Guinness World Records™
Nifer sy'n mynychu: {{number_of_attendees}}
 

 

Cofrestra

Cymryd rhan

Ysgolion, Colegau a Phrifysgolion

Ysgolion, Colegau a Phrifysgolion

Gwybod mwy
Adrannau, Uwch Adrannau, Aelwydydd

Adrannau, Uwch Adrannau, Aelwydydd

Gwybod mwy
Cymunedau, gwirfoddolwyr a ffrindiau’r Urdd

Cymunedau, gwirfoddolwyr a ffrindiau’r Urdd

Gwybod mwy
Partneriaid, sefydliadau a busnesau

Partneriaid, sefydliadau a busnesau

Gwybod mwy

Mwy...

Ein Hanes

Ein Hanes

Sefydlwyd yr Urdd yn 1922 i roi cyfle i blant a phobl ifanc i ddysgu ac i gymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg. Dysgwch am ein hanes yma!

Gwybod Mwy
Siop

Siop

Mae nwyddau arbennig wedi’u lansio i ddathlu ein canmlwyddiant. O grysau-t i boteli dŵr a theganau Mistar Urdd arbennig, mae rhywbeth ar gael i bawb!

Gwybod Mwy
 Calendr dathliadau’r canmlwyddiant

Calendr dathliadau’r canmlwyddiant

Dyma galendr dathlu canmlwyddiant yr Urdd.

Gwybod Mwy
 Cefnogi a chyfrannu

Cefnogi a chyfrannu

Sut gallwch helpu sicrhau dyfodol yr Urdd?

Gwybod Mwy

Fideos

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×