Urdd 100th Anniversary

Canmlwyddiant yr Urdd

Wyt ti'n barod am flwyddyn epig?


Mae 2022 yn flwyddyn enfawr i’r Urdd ac rydym eisiau i chi fod yn rhan o ddathliadau ein canmlwyddiant.

Mae gennym ddigwyddiadau a dathliadau lu drwy gydol y flwyddyn ar gyfer ein haelodau, ein cefnogwyr a’n holl ffrindiau ledled y byd.

Hwrê! Rydym wedi cyflawni dau deitl Guinness World Records™! Llongyfarchiadau a Diolch yn fawr.

 

  • Y mwyaf o fideos o bobl yn canu yr un gân i gael ei uwchlwytho i Twitter o fewn awr – y record oedd 250 – uwchlwythodd Yr Urdd a’i ffrindiau 1176.
  • Y mwyaf o fideos o bobl yn canu yr un gân i gael ei uwchlwytho i Facebook o fewn awr – y record oedd 418 – uwchlwythodd Yr Urdd a’i ffrindiau 461.

 

Cipolwg ar y gorau o’r ganrif ddiwethaf  

Ers 1922, mae’r Urdd wedi darparu cyfleoedd i fwy na 4 miliwn o blant a phobl ifanc Cymru i fwynhau profiadau chwaraeon, celfyddydol, preswyl, dyngarol a gwirfoddol drwy gyfrwng y Gymraeg. Dyma fideo sy'n cynnig cipolwg ar y ganrif ddiwethaf.Yr Urdd: o'r gorffennol i'r presennol

Rhannwch eich straeon a ffotograffau sy'n dathlu holl weithgareddau'r Urdd o'r gorffennol i'r presennol gyda Casgliad y Werin Cymru. Darllen mwy.

 

Digwyddiadau i ddod

wru.png

4-8 Ebril, 2022

Twrnamaint rygbi 7 bob ochor

Twrnamaint rygbi ieuenctid mwyaf Cymru mewn partneriaeth â Undeb Rygbi Cymru. Cynhelir ar Gaeau Pontcanna, Caerdydd, 4-8 Ebrill. I gofrestru eich tîm neu am fwy o wybodaeth.

Dysgu mwy

urban-games-new.png

17-19 Mehefin, 2022

Gemau Trefol

Dros dridiau ym mis Mehefin (17-19) bydd Bae Caerdydd yn cael ei drawsnewid gan ddod â phobl ifanc o bob rhan o Gymru at ei gilydd i gystadlu yn y campau trefol Olympaidd newydd, gyda chystadlaethau megis BMX a sglefr fyrddio.

Mwy o fanylion

eistedfodd.png

30 Mai a 4 Mehefin, 2022

Eisteddfod yr Urdd

Dewch i fwynhau un o wyliau Ieuenctid mwyaf Ewrop a gynhelir rhwng y 30 Mai a 4 Mehefin yn Sir Ddinbych. Dyma gyfle i blant a phobl ifanc Cymru ddathlu a chystadlu mewn amrywiol gystadlaethau. Dewch i fwynhau gyda’r teulu cyfan - mwy o wybodaeth.

Dysgu mwy

Uchafbwyntiau’r ymgais Record Byd


Diolch i bawb fu’n rhan o’r ymgais! Mwynhewch uchafbwyntiau’r diwrnod.

 

Lawrlwythwch dystysgrif i gadw ac i gofio eich ymdrech i dorri Record Byd.

MawCyffredin-10.jpg

Cystadleuaeth Haf Mistar Urdd  - gwybodaeth i ddilyn yn fuan!

Mwy...

Ein Hanes

Ein Hanes

Sefydlwyd yr Urdd yn 1922 i roi cyfle i blant a phobl ifanc i ddysgu ac i gymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg. Dysgwch am ein hanes yma!

Gwybod Mwy
Siop

Siop

Mae nwyddau arbennig wedi’u lansio i ddathlu ein canmlwyddiant. O grysau-t i boteli dŵr a theganau Mistar Urdd arbennig, mae rhywbeth ar gael i bawb!

Gwybod Mwy
 Calendr dathliadau’r canmlwyddiant

Calendr dathliadau’r canmlwyddiant

Dyma galendr dathlu canmlwyddiant yr Urdd.

Gwybod Mwy
 Cefnogi a chyfrannu

Cefnogi a chyfrannu

Sut gallwch helpu sicrhau dyfodol yr Urdd?

Gwybod Mwy

Fideos ac adnoddau i chi fwynhau yn ystod ein blwyddyn o ddathlu

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×