Urdd 100th Anniversary

Canmlwyddiant yr Urdd

Wyt ti'n barod am flwyddyn epig?


Mae 2022 yn flwyddyn enfawr i’r Urdd ac rydym eisiau i chi fod yn rhan o ddathliadau ein canmlwyddiant.

Mae gennym ddigwyddiadau a dathliadau lu drwy gydol y flwyddyn ar gyfer ein haelodau, ein cefnogwyr a’n holl ffrindiau ledled y byd.

Hwrê! Rydym wedi cyflawni dau deitl Guinness World Records™! Llongyfarchiadau a Diolch yn fawr.

 

  • Y mwyaf o fideos o bobl yn canu yr un gân i gael ei uwchlwytho i Twitter o fewn awr – y record oedd 250 – uwchlwythodd Yr Urdd a’i ffrindiau 1176.
  • Y mwyaf o fideos o bobl yn canu yr un gân i gael ei uwchlwytho i Facebook o fewn awr – y record oedd 418 – uwchlwythodd Yr Urdd a’i ffrindiau 461.

 

Cipolwg ar y gorau o’r ganrif ddiwethaf  

Ers 1922, mae’r Urdd wedi darparu cyfleoedd i fwy na 4 miliwn o blant a phobl ifanc Cymru i fwynhau profiadau chwaraeon, celfyddydol, preswyl, dyngarol a gwirfoddol drwy gyfrwng y Gymraeg. Dyma fideo sy'n cynnig cipolwg ar y ganrif ddiwethaf.Yr Urdd: o'r gorffennol i'r presennol

Rhannwch eich straeon a ffotograffau sy'n dathlu holl weithgareddau'r Urdd o'r gorffennol i'r presennol gyda Casgliad y Werin Cymru. Darllen mwy.

 

Digwyddiadau i ddod

wru.png

6-11 Gorffennaf, 2022

Rygbi Traeth Urdd URC

Eleni mi fydd yr Urdd a’r URC yn dychwelyd i draethau Gogledd Cymru ac Ynys y Barri ar gyfer #TagArYTraeth! Rydym yn edrych ymlaen at groesawu ysgolion cynradd i fwynhau chwarae ar draethau Bae Colwyn, Ynys Môn, Porthmadog ac Ynys Y Barri.

Dysgu mwy

2022_07_13_URDD_mainc_wyddfa_7258.jpg

Cystadleuaeth Hunlun Mistar Urdd

Fel rhan o ddathliadau canmlwyddiant yr Urdd, mae Mainc Mistar Urdd yn teithio i amryw o leoliadau ledled Cymru, a hyd yn oed i’r Gemau Gymanwlad ym Mirmingham! Mae amserlen ei ymweliadau a gwybodaeth y gystadleuaeth i gael yma.

urban-games-new.png

6 Awst, 2022

Gem Rygbi Pen-blwydd yr Urdd a’r Crawshays

Yn ogystal â’r Urdd mae’r Crawshays hefyd yn trio’n 100 mlwydd oed eleni, felly i ddathlu mi fydd y ddau fudiad yn chwarae yn erbyn ei gilydd mewn gêm yn Stadiwm Parc Eirias, Bae Colwyn. Bydd mynediad i’r gemau yn rhad ac am ddim a bydd cyfle i blant a phobl ifanc fwynhau gweithgareddau rygbi sy’n cael eu cynnal gan dîm Chwaraeon yr Urdd ac URC. Dyma amseroedd y gemau:

  • Bechgyn o dan 18 Urdd v Crawshays – 13:00
  • Merched o dan 18 Urdd v Crawshays – 15:15
  • RBC v Goreuon Gogledd Cymru – 17:30

 

Uchafbwyntiau’r ymgais Record Byd


Diolch i bawb fu’n rhan o’r ymgais! Mwynhewch uchafbwyntiau’r diwrnod.

 

Lawrlwythwch dystysgrif i gadw ac i gofio eich ymdrech i dorri Record Byd.

Mwy...

Ein Hanes

Ein Hanes

Sefydlwyd yr Urdd yn 1922 i roi cyfle i blant a phobl ifanc i ddysgu ac i gymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg. Dysgwch am ein hanes yma!

Gwybod Mwy
Siop

Siop

Mae nwyddau arbennig wedi’u lansio i ddathlu ein canmlwyddiant. O grysau-t i boteli dŵr a theganau Mistar Urdd arbennig, mae rhywbeth ar gael i bawb!

Gwybod Mwy
 Calendr dathliadau’r canmlwyddiant

Calendr dathliadau’r canmlwyddiant

Dyma galendr dathlu canmlwyddiant yr Urdd.

Gwybod Mwy
 Cefnogi a chyfrannu

Cefnogi a chyfrannu

Sut gallwch helpu sicrhau dyfodol yr Urdd?

Gwybod Mwy

Fideos ac adnoddau i chi fwynhau yn ystod ein blwyddyn o ddathlu

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×